14 January 2011

转眼过十载

一朝转眼过十载
网上寻觅三国友
一起度过有十年
良朋相遇话投机
高谈阔论话三国
议论三国分天下
蜀魏吴争分天下
有人胜利有人败
历史巨轮转不停
天下分久比相和
留待后人话家长

No comments:

Post a Comment